โครงการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต ไตรมาสที่๑-๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง เพศศึกษา  วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางหมู่บ้านก็วล ตำบลหนองใหญ่