โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  กศน.อำเภอปราสาท  ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565  

(หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์) วันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้านเสกกอง ม.3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์