หัวข้อข่าว : โครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 22 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ครู กศน.ตำบลมหาโพธิ และ นักศึกษา กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมาย โดยนางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็น "วันรักการอ่าน" อีกทั้งพระองค์ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย พระองค์ทรงสนพระทัยการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โดยได้ทำโครงการขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญและสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง กศน.จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.