หัวข้อข่าว : วันที่ 1-2 เม.ย 2565 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(Sar)และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 1-2 เม.ย 2565 กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว โดย นางศิริพร สุดเล็ก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง(Sar)และการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ณ โนงแรมเดอะพาราดิโซ จังหวัดนครสวรรค์

.
.
.
.