หัวข้อข่าว : บ้านหนังสือชุมชน
เขียนข่าวโดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว ได้รับมอบหมายงานการศึกษาตามอัธยาศัยของ โดย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว นางศิริพร สุดเล็ก จัดกิจกรรมการหมุนเวียนสื่อสู่ชุมชนบ้านหนังสือชุมชน สู่บ้านหนังสือชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว ในวันที่ 23-28 มีนาคม 2565 กิจกรมแนะนำหนังสือออนไลน์ การอ่านแบบออนไลน์ และหนังสือแนะนำ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน จากห้องสมุด ฯ การหมุนเวียนสื่อสู่บ้านหนังสือชุมชนได้ได้รับหนังสือเล่มใหม่ๆ เพื่อสนับสนุน กระตุ้นการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับครู กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว และตำบลเขาดิน และภาคีเครือข่าย

.
.
.
.